Postcrossing logo

Нека декорираме света с красиви и внимателно подбрани картички от България!

Политика за защита на личните данни

Политика за личните данни


1.“ПОСТКРОСИНГ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, наричан по-долу Търговец, предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя на сайта, съгласно Закона за защита на личните данни.
2. От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, ТЪРГОВЕЦЪТ ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.
3. ТЪРГОВЕЦЪТ приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни
4. Във всеки момент, Търговецът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
5. В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Търговецът има право да приложи mроцедура за изгубени или забравени имена и пароли.
6. „ПОСТКРОСИНГ БЪЛГАРИЯ “ ЕООД е администратор на използваните лични данни по смисъла на Закона за защита наличните данни. С това гарантира конфиденциалност на личните данни на потребителите на сайта. Те ще бъдат използвани само за нуждите на сключената сделка, както и при желание на Ползвателя, за информиране за нови стоки, промоции и пр. свързани с дейността на Електронния магазин .
7. С приемането на общите условия, Ползвателят се съгласява да бъдат използвани личните му данни за осъществяване на сделката.
8. Всички материали и снимки използвани в сайта,  за които изрично не е упоменат източник на информация, са специално разработени за „ПОСТКРОСИНГ БЪЛГАРИЯ “ ЕООД. Те са под защита на авторското право и авторите им забраняват тяхното копиране и използване. Те са собственост на авторите на сайта, както и на други физически и юридически лица.
9. Ползвателите на електронния магазин се задължават да спазват българското законодателство в областта на авторското право и други закони и подзаконови актове, касаещи ползването на Интернет.
 
Екипът на www.PostcrossingBulgaria.bg